ราชการทหาร-นศท.

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำหนดให้มีการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคม 2563 โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประสานงานวันเวลาที่ชัดเจนจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33
(ทั้งนี้จะอยู่ในช่วง 1 – 20 กรกฎาคม 2563)

การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร)

ในปีการศึกษา 2563 นี้ น้อง ๆ ที่ “เกิด พ.ศ.2543 และไม่จบ นศท.ชั้นปีที่ 3” สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ ผ่านเว็ปไซด์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ที่ประสงค์จะพักการฝึกวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2563

รับสมัคร/รายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2563

ติอต่อเรา

โทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาได้ที่ 099-465-9539 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
INBOX เพจ กองพัฒนานักศึกษาฝ่ายประสานงานราชการทหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://web.facebook.com/MilitaryDepartmentsCMU/
INBOX เพจ ผ่อนผันฯ ทหาร CMU https://web.facebook.com/cmu2019/