มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และสถานีไฟป่าภูพิงค์ลงพื้นที่ทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟป่าไม่ให้ลุกลามและลดปัญหาหมอกควัน ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564