โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 5

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 5 [...]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563 [...]

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 11 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 4

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 4 [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10,000 ชิ้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10,000 [...]

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [...]

By |2021-03-04T14:03:23+07:00มีนาคม 4th, 2021|Uncategorized, ข่าวประกาศ|0 Comments

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 3

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 3 [...]

กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ บริเวณทางเข้าน้ำตกมณฑาธาร วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2564

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ บริเวณทางเข้าน้ำตกมณฑาธาร [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 2

โครงการ "สมาธิเสริมสร้างพลังจิต" ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เขตภาคเหนือ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางอัจฉรา ศรีพลากิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำนักศึกษา นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาควัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดื่ม พร้อมอาหารแห้ง มูลค่าประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาควัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดื่ม พร้อมอาหารแห้ง มูลค่าประมาณ [...]

Cmu-App

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษาและบุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงเข้าสู่ มหาวิทยาลัย นับจาก [...]

By |2021-02-16T16:24:13+07:00กุมภาพันธ์ 16th, 2021|Uncategorized|0 Comments

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ จำนวน 2 [...]

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศรับสมัครงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [...]

By |2021-02-16T16:19:52+07:00ธันวาคม 16th, 2020|Uncategorized|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

By |2020-08-28T14:04:48+07:00สิงหาคม 28th, 2020|Uncategorized|0 Comments

คณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ รองประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พร้อมคณะกรรมการได้เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษา ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ รองประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พร้อมคณะกรรมการได้เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [...]

By |2020-08-27T09:16:05+07:00สิงหาคม 27th, 2020|Uncategorized|0 Comments

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

By |2020-08-21T11:25:19+07:00สิงหาคม 21st, 2020|Uncategorized|0 Comments

ประกาศเรื่องการับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่องการับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563 ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี้

By |2020-08-08T14:58:46+07:00สิงหาคม 8th, 2020|Uncategorized|0 Comments

CMU IT Fair มหกรรมสินค้า IT ONLINE AT SHOPEE!

CMU IT Fair มหกรรมสินค้า IT ONLINE AT SHOPEE! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [...]

By |2020-07-09T13:05:58+07:00กรกฎาคม 9th, 2020|Uncategorized|0 Comments
Go to Top