เชิดชูลูกช้าง มช.

ขอแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัสประจำตัวนักศึกษา 590710120 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ [...]

จุดคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัตน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ [...]

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้วยโครงการสร้างเสริมความตระหนัก การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี [...]

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคิน เจริญพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการ ม.ท.ศ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด [...]

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา มช.

คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค คุณกิตติ์ ตรัยรัตนากร ผู้จัดการสาขา และคุณอำภา ใจเสริฐ [...]

ประกาศ รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศ ประกาศ รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา [...]

By |2021-08-31T10:43:02+07:00สิงหาคม 31st, 2021|Uncategorized, ข่าวรับสมัครงาน_2|0 Comments

ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย [...]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร [...]

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ 17 กันยายน 2564 [...]

ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ [...]

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เอกสารแนบ [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 6

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 6 [...]

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกแบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกแบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://cmu.to/ReportCoV19HD [...]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร [...]

นายอัฏฐพล เขื่อนคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายอัฏฐพล เขื่อนคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ [...]

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา [...]

มอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ และทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 [...]

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2564

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2564 [...]

Go to Top