สรุปผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

การใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาที่พำนักตามภูมิลำเนา ในสถานการณ์การระบาด COVID-19

การใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาที่พำนักตามภูมิลำเนา ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 [...]

เชิดชูลูกช้าง มช.

ขอแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัสประจำตัวนักศึกษา 590710120 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ [...]

จุดคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัตน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ [...]

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา มช.

คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค คุณกิตติ์ ตรัยรัตนากร ผู้จัดการสาขา และคุณอำภา ใจเสริฐ [...]

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ 17 กันยายน 2564 [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 6

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 6 [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 5

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 5 [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 4

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 4 [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 3

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 3 [...]

กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ บริเวณทางเข้าน้ำตกมณฑาธาร วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2564

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ บริเวณทางเข้าน้ำตกมณฑาธาร [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 2

โครงการ "สมาธิเสริมสร้างพลังจิต" ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาควัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดื่ม พร้อมอาหารแห้ง มูลค่าประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาควัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดื่ม พร้อมอาหารแห้ง มูลค่าประมาณ [...]

ทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และสถานีไฟป่าภูพิงค์ลงพื้นที่ทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟป่าไม่ให้ลุกลามและลดปัญหาหมอกควัน ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 1

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ [...]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ [...]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 [...]

เด็กพิการเรียนไหนดี’64 ตอน “ปั้นฝันเป็นตัว” @เชียงใหม่

เด็กพิการเรียนไหนดี'64 ตอน “ปั้นฝันเป็นตัว” @เชียงใหม่ [...]

รับคณะดูงานโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมของนักศึกษาองค์กรนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะดูงานโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมของนักศึกษาองค์กรนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา [...]

Go to Top