เลือกตั้ง อ.มช.65 แบบออนไลน์ 100% ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

เลือกตั้ง อ.มช.65 แบบออนไลน์ 100% ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 [...]

การใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาที่พำนักตามภูมิลำเนา ในสถานการณ์การระบาด COVID-19

การใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาที่พำนักตามภูมิลำเนา ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 [...]

เชิดชูลูกช้าง มช.

ขอแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัสประจำตัวนักศึกษา 590710120 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ [...]

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - [...]

Go to Top