การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ [...]

รับมอบเงินทุนการศึกษากองทุน “คุณพ่อเฉลียว – คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ” จำนวน 100,000 บาท

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษากองทุน “คุณพ่อเฉลียว – คุณแม่สุพินดา [...]

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา [...]

มอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ และทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 [...]

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2564

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2564 [...]

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 11 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10,000 ชิ้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10,000 [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เขตภาคเหนือ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางอัจฉรา ศรีพลากิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำนักศึกษา นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 [...]

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดี

ตามที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการให้ความสำคัญของการเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะหรือวิทยาลัย ที่สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก [...]

แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ สกุลช่างสัจจะทัย ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ 2563

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ สกุลช่างสัจจะทัย [...]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานกองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ในการเฝ้าระวังโรคระบาด COVID - 19 โดยมีนางอัจฉรา [...]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ จำนวน 2 [...]

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษาคุณศรีแพร ทิตาวงศ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษาคุณศรีแพร ทิตาวงศ์ จำนวน 5,000 [...]

การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1

งานแถลงข่าว  การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 [...]

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [...]

Go to Top