สรุปผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม มช. จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม มช. จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม [...]

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต [...]

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ [...]

กิจกรรมโครงการรับน้องท่องเมือง ครั้งที่ 1

กิจกรรมโครงการรับน้องท่องเมือง ครั้งที่ 1 รูปเพิ่มเติม [...]

รับมอบเงินทุนการศึกษากองทุน “คุณพ่อเฉลียว – คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ” จำนวน 100,000 บาท

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษากองทุน “คุณพ่อเฉลียว – คุณแม่สุพินดา [...]

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/de34771a-5721-42b2-85d2-acc38f26a2a5?fbclid=IwAR2_qBG4dzifQTnzdpF-ke76n4JnDFxcf8DQnYUV8mzR1IFM9TF9dStdIuo [...]

มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

1. คณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิมากที่สุด เรียงลำดับ 1 - 3 ดังนี้ 1.1 [...]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 (รอบชิงชนะเลิศ)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 (รอบชิงชนะเลิศ) วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน  2565 [...]

เลือกตั้ง อ.มช.65 แบบออนไลน์ 100% ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

เลือกตั้ง อ.มช.65 แบบออนไลน์ 100% ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 [...]

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้วยโครงการสร้างเสริมความตระหนัก การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี [...]

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคิน เจริญพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการ ม.ท.ศ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด [...]

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - [...]

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ 17 กันยายน 2564 [...]

ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ [...]

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

นายอัฏฐพล เขื่อนคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายอัฏฐพล เขื่อนคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ [...]

Go to Top