ชาว มช. เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง “ช่วงสงกรานต์” ปลอดเชื้อ COVID-19

ชาว มช. เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง "ช่วงสงกรานต์" ปลอดเชื้อ COVID-19 [...]

By |2022-04-11T21:24:52+07:00เมษายน 11th, 2022|Covid-19|0 Comments

การใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาที่พำนักตามภูมิลำเนา ในสถานการณ์การระบาด COVID-19

การใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาที่พำนักตามภูมิลำเนา ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 [...]

จุดคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัตน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ [...]

Go to Top