นางสาวศิรินัทธ์ ศิริติกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/102383765599776/posts/171084405396378/