นางสาวปิยฉัตร สลีวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (พิการ)

ประจำปีการศึกษา 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/102383765599776/posts/171084405396378/