นายณัฐภัทร นันตาเป็ง คณะการสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/102383765599776/posts/175948274909991/