นางสาวบุญญาพร ปันดาเจริญกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

นายอภิปรัชญา คงดี ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EetniNwymQEAmsspYUv5HcTF4DCbuTkhqFQoYcnP6a15FCDKjhSZzyNPVL9qR6qKl&id=102383765599776