นางสาวกัลยรักษ์ เถื่อนถ้ำ และนายภูธเนศ ตั้งวรธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา “เหรียญเงิน” สาขาด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลาสมาแห้งเพื่อใช้เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวัดระดับ D-dimer (Development of lyophilized plasma for use as control material for D-dimer measurement)” โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) 

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/133933029968328/posts/pfbid0Utj1pANKftfxQhTF6cg4QXyU7NuHCDytuoqKFYt8BgybJKrMv7eMFmkmDoMzHmFDl/