นายกันต์ กาญจนพิพัฒน์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลBest Design การแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

Champion หุ่นยนต์ Sumo Mega 3kgs. RC Champion ประเภททีม Fusal ทีม EasyKidsRobotics

รองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์ Sumo 1kg RC รุ่น Senior ในการแข่งขันรายการ MAKER ROBOTICS CHALLENGE 2022 ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ The Hub Rungsit กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งประเทศญี่ปุ่น 

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/102383765599776/posts/pfbid022L6YFS9J3o88KbykZAGQFk87nuaaU5kuv8iEWjA1MNM2xhkoqTrscXFT7GLzWRnkl/