นางสาวภาสินี ดำรงค์ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากโครงการ International Student Forum 2022 (ISF) Paderborn, Germany โดยมี รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/econcmuofficial/posts/pfbid06xLCgjH8JXJejjPrdmVNwjyiNuAZLbhcyi2fYWKYY2SfvM74VZWTpN4WjdgYX13ql