นางสาวณัชชา ปิ่นเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง 

นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง

การประกวดเพลงกล่อมลูกภาคกลาง และการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่มา :ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edu.cmu.ac.th/news/3754-20fctwmqbuip56mu2e86?fbclid=IwAR3smJY2SoCwmbwcfuz6HGeGSpjI0SlPfFC76MQy9QJM627ZV1iuWxpAPMw