นางสาวมุกตาภา ช้างหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edu.cmu.ac.th/news/3757-iw9cupxwpk9c268ui5o7?fbclid=IwAR0TUV-u7hCqf21ji7Hqsxg3hMVOiygrBSy0dpFwfZzfKuNoz8UjGJYEL7Q