ชาว มช. เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง “ช่วงสงกรานต์” ปลอดเชื้อ COVID-19