เลือกตั้ง อ.มช.65 แบบออนไลน์ 100%
ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
ได้ที่ https://cmuelectionday.com
ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2565