รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มช.จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมทำคันดินป้องกันดินสไลด์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้บริเวณวัดมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด พร้อมด้วยจิตอาสา 904 คณะผู้บริหาร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดผาลาด เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม