ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษากองทุน “คุณพ่อเฉลียว – คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ” จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 25,000.- จำนวน 2 ทุน, ทุนการศึกษาเฉพาะปี 20,000.- จำนวน 1 ทุน, ทุนการศึกษาเฉพาะปี 10,000.- จำนวน 3 ทุน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565